คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน :

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

อีพีนี้ คุณหมอปัญญา ขอย้ำถึงการตระหนัก และ ไม่ประมาท ในช่วงการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาของสายพันธุ์ใหม่ ที่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว ก็ยังคงต้องเคร่งครัดในเรื่องการระมัดระวังตัว ในการใช้ชีวิตอยู่เสมอ ทั้งการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ทั้งเพื่อตนเอง ในคนรอบตัว อีกทั้งยังได้ช่วยเหลือ บุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ช่วยเหลือเราอีกด้วย

 

รับฟังพอดแคสต์ : Healthy Time มีสติ ไม่ประมาท ในสถานการณ์โควิด-19