คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Color Of Life

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

อีพีนี้คุณหมอปัญญา ขอพูดคุยเป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด 19 มาคุย เล่า แบบสบายๆ ในเรื่องการรับฟังข่าวสารต่างๆ ของโควิด 19 อย่างมีสติ อาทิ กรณีการทานยาคุมกำเนิด กับการฉีดวัคซีนโควิด 19 , การเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19

รับฟังพอดแคสต์ : Healthy Time รับฟังข้อมูลอย่างมีสติ ในยุคโควิด 19