คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Soccer Live Report

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

อีพีนี้คุณหมอปัญญา มาอธิบายให้ความชัดเจนและเข้าใจ ในประเด็นที่ต้อง ลด-เลี่ยง การนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหาร หรือ จำกัดจำนวนคนนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหาร รวมถึงสถานบันเทิงต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความรู้ถึงเรื่องของวัคซีนโควิด-19 (เข็ม 1 เข็ม 2 และ เข็ม 3) ในการช่วยป้องกัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการติดโรค จากโรคโควิด-19

 

รับฟังพอดแคสต์ : Healthy Time วัคซีนโควิด-19 (เข็ม1 เข็ม2 และเข็ม3)