คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : นินทากีฬาโลก

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

อีพีนี้รวม 2 ประเด็นใหญ่ .. ประเด็นแรก เรื่องของ การป้องกันตัวเองจากสายพันธุ์ใหม่ๆ ของโควิด-19 ที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราจึงยังต้องตั้งการ์ดให้สูง เพื่อป้องกัน ดูแลตนเอง พร้อมทั้งสาเหตุใด จึงต้องมีการกำหนดไม่ให้นั่งรับประทานอาหารที่ร้าน และลดการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อลดการเกิดโรคโควิด-19

และอีกประเด็นคือ ผลของวัคซีน ในร่างกายของมนุษย์แต่ละคน เมื่อเราได้รับเข้าสู่ร่างกาย การเกิดภูมิต้านทานที่เพิ่มขึ้นนั้น ของแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่ขณะเดียวกัน เป้าหมายหลักของการรับการฉีดวัคซีน ที่เหมือนกัน คือ หากเราได้รับเชื้อมาแล้ว จะไม่เกิดอาการของโรคที่รุนแรงต่อตัวเราเอง

 

รับฟังพอดแคสต์ : Healthy Time “หน้ากากอนามัย” และ “การทานอาหาร” กับความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19