อีพีนี้คุณหมอปัญญา มาให้ความรู้ถึงโรคกระดูกพรุน คือ ภาวะแคลเซียมในกระดูกต่ำลง กลุ่มใดบ้างที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคนี้ได้บ้าง อาการเป็นอย่างไร แล้วเราจะดูแลตัวเอง หรือปรับพฤติกรรมของตัวเองอย่างไร ให้ไม่เกิดโรคนี้ขึ้นได้

รับฟังพอดแคสต์ : แคลเซียม กับโรคกระดูกพรุน