คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Sport Guide

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ปี 2566 “หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถี ของดีอีสาน”

ป้ายPRงานวัฒนธรรมแห่งชาติ

ส่งท้ายปี 2565 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรมนำสื่อมวลชนจากส่วนกลางร่วมงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ปี 2566 ที่ จ. มหาสารคาม ชื่องาน“หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถี ของดีอีสาน” เป็นที่แรก จาก 4 ภาค 4 จังหวัดที่คัดเลือกมา งานนี้จัดที่บริเวณพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูนโดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน มีการฟ้อนรำจำปาศรี กว่า 1,000 ชีวิต (สวยงามมากเลย!!ขอบอก👍) การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ที่เอากระติบ ภาชนะใส่อาหารของคนอีสานมาทำเป็นหุ่นในรูปลักษณะต่างๆ มีการออกร้านของดีถิ่นอีสาน ให้เดินเพลินตลาดวัฒนธรรม จากจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของไทย (คณะสื่อฯก็กระจายรายได้กันไปเยอะเลย 55)

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานราก ในระดับชุมชนและท้องถิ่น สนับสนุนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของรัฐบาล รวมทั้งผลักดัน “Soft Power” เพื่อส่งเสริมความเป็นไทยและ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จึงจัดงานมหกรรม วัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค โดยครั้งแรกจัดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อยกระดับพระบรมธาตุนาดูน เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และตามรอยอารยธรรมนครจำปาศรี เปิดพื้นที่ให้ พี่น้องชาวภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด นำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้ประกอบการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม รวมทั้ง เป็นการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางตลอดจนเสริมฐานรากทางวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง และยกระดับการจัดงานในระดับท้องถิ่นให้เป็นงานระดับชาติ

ไปทำข่าวกิจกรรมงานครั้งนี้ ได้เห็นวิถีชีวิตของคนอีสานเพิ่มขึ้น เรียนรู้เรื่องของพิธียกอ้อ ยอครู บายศรีสู่ขวัญครูศิลปินอีสาน การเสวนาทางวิชาการ ตลาดวัฒนธรรม การสาธิตผลิตภัณฑ์ และบริการทางวัฒนธรรม CCPOT และ 5F การสาธิตวิถีถิ่น วิถีไทย จาก 20 จังหวัด มีการสาธิตการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้เด็กๆได้มาซึมซับวัฒนธรรม ช้อปผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถีชุมชน ชาติพันธุ์ในภาคอีสาน มีกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเมืองโบราณนครจำปาศรี เชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ นิทรรศการภูมิปัญญา วิถีชีวิต นอกจากนี้ มีการแสดงแบบผ้าไทย ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล มหาไหมเมืองคาม มรดกภูมิปัญญาสู่สากล การแสดงวงออเคสตร้า โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และโขนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมศิลปินพื้นบ้านมากมาย

งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติฯ ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่ภาคเหนือ “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์” วันที่ 16 – 20 มกราคม 2566 ณ บริเวณหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา และอาคารพาสาน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ต่อด้วยภาคกลางและภาคตะวันออก “ดนตรีสานศิลป์ สองถิ่นวัฒนธรรม” วันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และปิดท้ายที่ภาคใต้ “สานศิลป์ แดนดินใต้ เทิดไท้องค์ราชัน” วันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

รมต กระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เมื่อคราวไปเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ปี 2566 ภาคแรกคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถีของดีอีสาน” ณ บริเวณพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม⭐️เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565
ขอบคุณคลิปสัมภาษณ์ : WBTV

Premier League Update