คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : ฟุตบอล Online

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

สักการะ วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดสวย เก่าแก่ ศิลปะงดงาม เมืองเพชรบุรี

1617952586707

วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง และเป็นวัดสำคัญของ เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่ใน ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง ซึ่งมีโบราณสถานที่อยู่ภายในวัดแห่งนี้ และยังได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะของอาณาจักรขอมด้วย สันนิษฐานว่าอาจจะสร้างมาตั้งแต่ประมาณ 800-1,000 ปีมาแล้ว และในบันทึกจากพงศาวดารนั้น ก็บอกว่าอาจจะสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ระหว่างปี พ.ศ. 2275-2301 ค่ะ โดยสังเกตได้จากสิ่งก่อสร้างที่พบสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พระวิหารหลวง พระวิหารน้อย พระปรางค์ 5 ยอด เป็นต้น

กจากนั้น ก็จะมี พระวิหารน้อย ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย หลวงพ่ออู่ทอง พระปรางค์ 5 ยอด มีอายุราว 1,000 กว่าปี ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของ วัดมหาธาตุวรวิหาร เลยค่ะ เพราะสูงที่สุดในวัด มองเห็นได้จากที่ไกลๆ เลย ภายในจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีพระพุทธรูปกว่า 193 องค์ ประดิษฐานอยู่ที่ตัวฐานด้วย ซึ่งเป็นศิลปะในสมัยอยุธยาตอนปลายนั่นเอง

ที่อยู่ : 3/1 ถนนโพธิ์การ้อง ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เปิดให้เข้าชม : 06.00-17.00 น.

ขอบคุณข้อมูล :travel.id.net

ขอบคุณภาพ :phetchaburi.mots.go.th

Premier League Update