คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : เจาะสนามบอลไทย

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

Wonderland Zhangjiajie Peak Fascinates the World

S__23879864 - Copy

เมื่อเร็วๆนี้ มึการประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจางเจียเจี้ยในหัวข้อ “Wonderland Zhangjiajie Peak Fascinates the World” ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีนาย Que Xiaohua ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมจีนในกรุงเทพฯ และ Wang Tao รองนายกเทศมนตรี ของเทศบาลเมืองจางเจียเจี้ยเข้าร่วมงาน การบินไทย ตัวแทนการท่องเที่ยว ผู้แทนนักข่าว สื่อจีนและไทย และคณะผู้แทนจางเจียเจี้ยทั้งหมดเข้าร่วมงาน การประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จางเจียเจี้ยมาเยือนประเทศไทยนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 และยังเป็นครั้งแรกในการออกต่างประเทศเพื่อทำกิจกรรมการตลาดการลงทุนด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ บริษัทนำเที่ยวทั้ง 6 แห่งในจีนและไทยได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง รับ-ส่งนักท่องเที่ยวร่วมกันอีกด้วย

จางเจียเจี้ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนซึ่งมีทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ก่อนปี 2019 ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างจางเจียเจี้ยและไทยมีรากฐานที่ดี และการเยือนระหว่างกันระหว่างผู้คนก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง นาย Que Xiaohua ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนประจำกรุงเทพฯ กล่าวว่า ในอนาคต สำนักงานการท่องเที่ยวจะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจีนให้มากขึ้นและดีขึ้น รวมถึงจางเจียเจี้ยแก่คนไทย และมุ่งมั่นที่จะสร้างสะพานเชื่อมความร่วมมือ ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ การพัฒนาแบบ win-win ของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะมีบทบาทมากขึ้นในการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทยและกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างทั้งสองประเทศ

ในงานนี้ได้นำเสนอภาพยนตร์โฆษณาการท่องเที่ยว “Wonderland Zhangjiajie” โดย Qixiu landscape, รางวัลต้อนรับการท่องเที่ยวจางเจียเจี้ยปี 2023 และรางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศทำให้ตัวแทนการท่องเที่ยวในสถานที่ตื่นเต้นมาก นอกจากนี้ จะมีการจัดแขกชาวไทยจำนวนมากขึ้นเพื่อเดินทางไปยัง จางเจียเจี้ย รวมถึง สายการบินยังระบุว่าจะเปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำสำหรับนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ ไปยังจางเจียเจี้ยในเดือนเมษายน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างสถานที่ทั้งสองอย่างมาก และช่วยให้การท่องเที่ยวระหว่างจีนและไทยฟื้นตัว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จางเจียเจี้ยได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านต่างๆ เช่น วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ธุรกิจ และการค้ากับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดชลบุรีของไทย ในปี พ.ศ. 2554 ได้เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำสำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยไปยังจางเจียเจี้ย ในปีนั้น มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าสู่จางเจียเจี้ยจำนวน 22,700 คน ทำให้จางเจียเจี้ยเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวขาเข้าที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเกาหลีใต้ ในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวขนาดใหญ่จากจางเจียเจี้ยเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อทำการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายหลายช่องทาง

ปี 2557 จางเจียเจี้ยรับกรุ๊ปทัวร์ไทยกว่าพันกรุ๊ปในคราวเดียว ในปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในขณะนั้น นำคณะผู้แทนไปยังจางเจียเจี้ย และจางเจียเจี้ยได้ลงนามกรอบข้อตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับ Zhongtai Travel Network ในเดือนมิถุนายน 2561 จีนและไทยได้ร่วมกันสร้างเส้นทางท่องเที่ยวบูติกระดับโลกของ “ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์ภูเขา ทะเลพัทยา” ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายกเทศมนตรีเมืองจางเจียเจี้ยนำคณะผู้แทนมายังประเทศไทยเพื่อดำเนินการด้านการตลาดการท่องเที่ยว เมืองจางเจียเจี้ยและเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีกลายเป็นเมืองพี่เมืองน้องกัน.

Premier League Update