คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Healthy Time

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

แนะ 2 ขั้นตอนล้างตลาด กำจัดคราบ ฆ่าเชื้อโรค

coronavirus-pandemic

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 2 ขั้นตอนล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค พร้อมย้ำคุมเข้มตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำให้พื้นที่ในตลาดอาจเปื้อนไปด้วยคราบดิน โคลน และมีน้ำขัง ผู้ประกอบการควรมีการล้างตลาดสดเดือนละครั้ง หรือล้างเดือนละ 2-3 ครั้ง เพื่อชะล้างคราบสกปรกและช่วยสกัดเชื้อโรคได้ ซึ่งการล้างตลาดที่ถูกหลักสุขาภิบาล มี 2 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ล้างด้วยน้ำและผงซักฟอกเพื่อกำจัดคราบสกปรกแล้วฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนบริเวณบนแผงหรือพื้นทางเดิน แต่หากมีคราบไขมันจับให้ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดลงบนพื้นหรือแผงทิ้งไว้นาน 15 – 30 นาทีและใช้แปรงลวดถู เพื่อช่วยในการขจัดคราบไขมัน หรืออาจใช้น้ำหมักชีวภาพ (EM) เพื่อช่วยกำจัดไขมันและกลิ่น ทดแทนการใช้สารเคมี ขั้นตอนที่ 2 ฆ่าเชื้อโรคโดยใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีนใส่ลงในฝักบัวรดน้ำและรดบริเวณแผง เขียง ทางเดิน ทางระบายน้ำเสียให้ทั่ว จากนั้นปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น ส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาวให้ใช้หัวน้ำส้มสายชูผสมน้ำให้เจือจางราดบริเวณที่มีกลิ่นคาว สำหรับบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่ปัสสาวะ และก๊อกน้ำสาธารณะที่ใช้ในตลาดต้องทำความสะอาด โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอกช่วยและล้างด้วยน้ำสะอาด ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อได้ นอกจากนี้ ยังเน้นการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของตลาด เช่น การจัดแผงให้เป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง ไม่วางสินค้ากีดขวางทางเดิน การจัดการขยะ น้ำเสียตามหลักสุขาภิบาล เพื่อสุขอนามัยที่ดี

“ทั้งนี้ในช่วงของการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ขอเน้นย้ำสถานประกอบการตลาดทั่วประเทศ คุมเข้มและปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร จัดระบบการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดทำลายเชื้อทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วมให้ทำความสะอาดทุกชั่วโมง จัดให้มีภาชนะรองรับขยะแบบมีฝาปิดมิดชิด รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมให้มีการระบายอากาศที่ดี ส่วนพ่อค้า แม่ค้า ผู้ปฏิบัติงานในตลาด ควรคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าตลาดด้วยการประเมินผ่าน “ไทยเซฟไทย” หากมีอาการเสี่ยงให้งดให้บริการ และตรวจ ATK ทันที ส่วนผู้รับบริการปฏิบัติตามหลัก UP (Universal Prevention) ด้วย ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Premier League Update

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง F.M. 99 MHz

ที่อยู่: 63/1 ถ. พระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310
โทร: 02-248-5936-7
ข้อความผ่านมือถือ (SMS): 4689899
อีเมล์: fm99mcot@hotmail.com
ส่วนขาย: 02-201-6736, 02-201-6550