คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Color Of Life

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

บทความ

ผลสำรวจอนามัยโพล พบพ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะเปิดเรียน ต้องการให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมก่อน ย้ำสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดเรียนอย่างเคร่งครัด