คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Active Entertain

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

“ฟรีจิส” (Phryges) แมสคอต โอลิมปิกเกมส์ 2024

3490040-71147968-2560-1440-min

คณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2024 และพาราลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทำการเปิดตัวแมสคอตหรือตัวนำโชคประจำการแข่งขัน โดยเลือกหมวกฟรีเจียนสีแดงเป็นตัวนำโชค ซึ่งถือว่าแหวกแนวจากแมสคอตส่วนใหญ่ที่มักจะเลือกสัตว์ หรืออุปโลกน์ตัวละครในจินตานาการขึ้นมาใหม่เลย สำหรับชาวฟรีเจียนเป็นชนพื้นเมืองโบราณ เคยอาศัยอยู่บริเวณอนาโตเลีย (เอเชียไมเนอร์) นิยมสวมหมวกที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งจะงองุ้มตรงส่วนปลาย ซึ่งฝ่ายจัด “ปารีส 2024” ได้จับลักษณะเฉพาะของหมวกฟรีเจียนมาสร้างเป็นคาแรกเตอร์ที่มีชีวิต ใช้ชื่อว่า “ฟรีจิส” (Phryges)

Premier League Update

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง F.M. 99 MHz

ที่อยู่: 63/1 ถ. พระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310
โทร: 02-248-5936-7
ข้อความผ่านมือถือ (SMS): 4689899
อีเมล์: fm99mcot@hotmail.com
ส่วนขาย: 02-201-6736, 02-201-6550