คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : เที่ยวไทยเดลี่ (Rerun)

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

“ฟรีจิส” (Phryges) แมสคอต โอลิมปิกเกมส์ 2024

3490040-71147968-2560-1440-min

คณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2024 และพาราลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทำการเปิดตัวแมสคอตหรือตัวนำโชคประจำการแข่งขัน โดยเลือกหมวกฟรีเจียนสีแดงเป็นตัวนำโชค ซึ่งถือว่าแหวกแนวจากแมสคอตส่วนใหญ่ที่มักจะเลือกสัตว์ หรืออุปโลกน์ตัวละครในจินตานาการขึ้นมาใหม่เลย สำหรับชาวฟรีเจียนเป็นชนพื้นเมืองโบราณ เคยอาศัยอยู่บริเวณอนาโตเลีย (เอเชียไมเนอร์) นิยมสวมหมวกที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งจะงองุ้มตรงส่วนปลาย ซึ่งฝ่ายจัด “ปารีส 2024” ได้จับลักษณะเฉพาะของหมวกฟรีเจียนมาสร้างเป็นคาแรกเตอร์ที่มีชีวิต ใช้ชื่อว่า “ฟรีจิส” (Phryges)

Premier League Update