คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Techno for Life

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

หลายสหพันธ์กีฬา ผิดหวัง ญี่ปุ่น สั่งห้ามแฟนเข้าชมโอลิมปิก เกมส์ 2020

1280_tokyo_olympics_GettyImages

สหพันธ์กีฬาต่างๆ ต่างแสดงความผิดหวังต่อการตัดสินใจของฝ่ายจัดการแข่งขันโอลิมปิก เกมส์ 2020 และรัฐบาลที่ญี่ปุ่น ที่ยืนยันการสั่งห้ามผู้ชมเข้าสนามแข่งขันระหว่างโอลิมปิก โตเกียว เกมส์ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. ถึง 8 ส.ค. รวมถึงไม่ให้รวมตัวในรายการที่จัดบนถนนสาธารณะ เช่น ไตรกีฬาหรือวิ่งมาราธอน แต่ยอมรับว่า เข้าใจว่า ญี่ปุ่นจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรุนแรงเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโควิด จนเพิ่งประกาศภาวะฉุกเฉินในเมืองหลวงของประเทศไปจนจนบการแข่งขัน

Premier League Update