คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน :

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

“บิ๊กปรัช” ขอบคุณสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย

329622709_5264306163671717_288339295693378812_n

“บิ๊กปรัช” นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขอขอบคุณสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เล็งเห็นความทุ่มเทในการทำงานของนักกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่ ด้วยการมอบรางวัลสมาคมกีฬาแห่งทศวรรษ Sport Association of Decade ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2555 ให้แก่สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ

ตามที่สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานใหญ่ “3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝันพลังแห่งความภาคภูมิใจ” ในโอกาสครบ 30 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ (2535-2565) เพื่อมอบรางวัลให้กับนักกีฬาทรงคุณค่าในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ณ โรงละครอักษรา คิงส์พาวเวอร์ (ชั้น3)เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 มีนายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษาฯรมว,กระทรวงท่องเที่ยงและกีฬาเป็นประธานในงาน

สำหรับรางวัลจะแยกเป็น 10 ประเภทใน 3 ทศวรรษ ได้แก่ ทศวรรษแรก ระหว่างปี 2535-2545 ทศวรรษที่สอง ระหว่างปี 2545-2555 และทศวรรษที่สาม ระหว่างปี 2555-2565 โดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. สมาคมกีฬาแห่งทศวรรษ Sport Association of Decade ในช่วงทศวรรษที่สอง (2545-2555)
2. ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งทศวรรษ The Manager of the Decade (ทศวรรษที่สอง 2545-2555)ได้แก่ นางบุษบา ยอดบางเตย ผู้จัดการทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกเกมส์ 2004 ครั้งนั้นยกน้ำหนักไทยได้มา 2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง
3.นักกีฬายอดเยี่ยมแห่งทศวรรษ The Gloden Player of the Decade (ทศวรรษที่สอง 2545-2555) ได้แก่ ร.อ.หญิงปวีณา ทองสุก เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2004
4. วินาทีความทรงจำแห่งทศวรรษ The Moment of the Decade (ทศวรรษที่สอง 2545-2555) ได้แก่ พันโทหญิง อุดมพร พลศักดิ์ เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2004 กับวลี “สู้โว้ย” ก่อนจะเป็นนักกีฬาหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

นอกจากนี้ ยังมีนักกีฬายกน้ำหนักอีก 3 คนที่ได้รับรางวัลพิเศษ คือ รางวัลเกียรติยศแห่งทศวรรษ The Greatest Honour of the Decade ได้แก่ พันโทหญิงประภาวดี เจริญรัตนธารากุล เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2008 โสภิตา(ศานิกุน) ธนสาร เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2016 และสุกัญญา ศรีสุราช เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2016
นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยแสดงความขอบคุณทุกๆฝ่ายที่พิจารณามอบรางวัลดังกล่าว พร้อมกับขอบคุณที่เล็งเห็นความทุ่มเทของนักกีฬาและสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯจะพยายามรักษามาตรฐานผลงานให้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกต่อไปให้ดีที่สุด

Premier League Update