คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Motor In trend

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

“กุน แขมร์” อาจมีชาติแข่งขันไม่ถึง 4 ชาติตามระเบียบซีเกมส์

a5b78307d05a5b360c2f7d57b6abdba4

ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ หรือ อิฟม่า และนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ แสดงจุดยืนของของ อิฟม่า ต่อการจัด “กุน แขมร์” ของกัมพูชา ในกีฬาซีเกมส์ เดือนพฤษภาคมนี้ // ดร.ศักดิ์ชาย ยืนยันว่า เคารพกุนแขมร์ที่เป็นกีฬาประจำชาติของกัมพูชา แต่ไม่สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ เพราะไทยไม่มีสมาคมกีฬากุน แขมร์ อีกทั้ง กุนแขมร์ไม่ใช่มวยไทย ถ้าหากส่งไปแข่งจะผิดกฎระเบียบของอิฟม่า แต่ยืนยันว่าการที่ไทยไม่ส่งนักกีฬาร่วมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และกัมพูชา

ส่วนท่าทีของชาติต่าง ๆ ในอาเซียนนั้น ดร.ศักดิ์ชายเผยว่า อิฟม่าได้แจ้ง 6 ชาติที่เป็นสมาชิกสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ คือ สิงคโปร์, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม และไทย ไปแล้วว่า ไม่ให้นักกีฬาเข้าร่วม เพราะกุนแขมร์ไม่มีองค์กรกีฬานานาชาติใดรับรอง ไม่มีการตรวจหาสารต้องห้าม กฎกติกาไม่ชัดเจน ไม่ได้มีการฝึกฝน หากลงแข่งขันอาจเกิดอันตราย ส่วน 2 ชาติที่ไม่มีสมาคมกีฬามวยไทย คือ บรูไน และติมอร์ ซึ่งไม่น่าจะมีนักกีฬา ขณะที่อีก 3 ชาติ ไม่เป็นสมาชิกของอิฟม่าคือ พม่า, ลาว, กัมพูชา โดยชาติที่เป็นสมาชิกของอิฟม่าทั้ง 6 ชาติหากส่งแข่งขัน อาจจะมีบทลงโทษ

ทั้งนี้ ตามระเบียบของซีเกมส์ในแต่ละชนิดกีฬาที่จัดจะต้องมีอย่างน้อย 4 ชาติเข้าร่วมจึงจะจัดแข่งขันได้ และต้องแจ้งมนตรีซีเกมส์ให้ทราบล่วงหน้า 12 เดือน แต่กรณีกุน แขมร์ แจ้งเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว และหากไม่มีชาติใดฝ่าฝืนคำเตือนของอิฟม่าก็อาจจะทำให้การแข่งขันกุนแขมร์มีชาติแข่งขันเพียง 3 ชาติคือ พม่า, ลาว, กัมพูชา ไม่ครบ 4 ชาติตามระเบียบซีเกมส์

Premier League Update