คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Soccer Live Report

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

รามณรงค์ แพ้ โอมาร์ ซาลิม 22-43 รอเชียร์ พาณิภัค ชิงเหรียญทอง 19.30 น.

02515151515848

รุ่น 58 กก. ชาย รอบแก้ตัว รามณรงค์ เสวกวิหารี แพ้ โอมาร์ ซาลิม จาก ฮังการี 22-43 คะแนน รอเชียร์ น้อง “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ รอบ final (ชิงเหรียญทอง) พบกับ สเปน เวลา 19.30 น. (เวลาประเทศไทย) #สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

Premier League Update