คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Sport Relax

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

รามณรงค์ แพ้ โอมาร์ ซาลิม 22-43 รอเชียร์ พาณิภัค ชิงเหรียญทอง 19.30 น.

02515151515848

รุ่น 58 กก. ชาย รอบแก้ตัว รามณรงค์ เสวกวิหารี แพ้ โอมาร์ ซาลิม จาก ฮังการี 22-43 คะแนน รอเชียร์ น้อง “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ รอบ final (ชิงเหรียญทอง) พบกับ สเปน เวลา 19.30 น. (เวลาประเทศไทย) #สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

Premier League Update

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง F.M. 99 MHz

ที่อยู่: 63/1 ถ. พระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310
โทร: 02-248-5936-7
ข้อความผ่านมือถือ (SMS): 4689899
อีเมล์: fm99mcot@hotmail.com
ส่วนขาย: 02-201-6736, 02-201-6550