คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Motor In trend

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

“เทนนิส” และทีมเทควันโดไทย เดินทางกลับไทย 26 กค. เวลา 09.30 น.

218392939_4192106

“เทนนิส”พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ และทีมเทควันโดไทย มีกำหนดเดินทางกลับไทย ถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต วันที่ 26 กค. ด้วยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 726 เวลา 09.30 น. เมื่อถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต คณะต้องเข้า swab ตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากนั้นจะเดินทางเข้า รร.ที่พักต่อไป

Premier League Update