คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : เจาะสนามบอลไทย

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

“เทนนิส” และทีมเทควันโดไทย เดินทางกลับไทย 26 กค. เวลา 09.30 น.

218392939_4192106

“เทนนิส”พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ และทีมเทควันโดไทย มีกำหนดเดินทางกลับไทย ถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต วันที่ 26 กค. ด้วยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 726 เวลา 09.30 น. เมื่อถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต คณะต้องเข้า swab ตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากนั้นจะเดินทางเข้า รร.ที่พักต่อไป

Premier League Update

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง F.M. 99 MHz

ที่อยู่: 63/1 ถ. พระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310
โทร: 02-248-5936-7
ข้อความผ่านมือถือ (SMS): 4689899
อีเมล์: fm99mcot@hotmail.com
ส่วนขาย: 02-201-6736, 02-201-6550