คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Sport Guide

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

ยิงเป้าบินกวาด 4 ทอง ศึก Singapore Invitation

356232583_581469660865286_6241335306532369841_n

นักยิงเป้าบินไทยกวาด 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันยิงเป้าบินรายการ Singapore Invitation Shooting Championship 2023 ที่ปิดฉากไปเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยผลงานนักกีฬาไทยในแต่ละประเภทมีดังนี้

Trap Men
เหรียญทอง -ยุทธนา ผาณิตพิเชฐวงศ์
เหรียญทองแดง – จินตพัฒน์ หงษ์จินตกุล

Trap Team Men
เหรียญทอง – ยุทธนา ผาณิตพิเชฐวงศ์ ,จินตพัฒน์ หงษ์จินตกุล, ปิยะพัชร์ จันทรัคคะ

Trap Women
เหรียญเงิน – อรทัย เอี่ยวภักดีกุล

Skeet Men
เหรียญเงิน – Matthew Thomas Nekvapil
เหรียญทองแดง – เอกอรุษ รุ่งศรุตกาญจนา

Skeet Team Men
เหรียญเงิน – Matthew Thomas Nekvapil,เอกอรุษ รุ่งศรุตกาญจนา, ศกร ทวีสิน

Compak Men
เหรียญทอง – คณิสร ผาณิตพิเชฐวงศ์
เหรียญเงิน – คงภัทร ตันติจิรสกุล

Campak Team Men
เหรียญทอง – คณิสร ผาณิตพิเชฐวงศ์, คงภัทร ตันติจิรสกุล, ชาคริต จั่นเพชร

Premier League Update