คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Sport Guide

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

โพล เผย แฟนฟุตบอลไทยอยากได้โค้ชไทยทำทีมชาติ

226077940_4228810

KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สำรวจคิดเห็นเรื่อง “ทีมช้างศึกโค้ชไทยหรือโค้ชนอกในมุมมองของแฟนลูกหนัง” สำรวจผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2564 จำนวน 1,179 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.08 เห็นว่า ควรเป็นโค้ชไทย เพราะมีประสบการณ์การทำทีมระดับชาติ ตามด้วย มีเทคนิคและรูปแบบการฝึกสอนที่ไม่ด้อยไปกว่าโค้ชนอก เข้าใจในธรรมชาติของนักกีฬา นักกีฬาเชื่อมั่นและให้ความเคารพนับถือ การสื่อสารที่เข้าใจง่าย ค่าตอบแทนไม่สูง ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 35.66 โค้ชนอก และร้อยละ27.33 โค้ชชาติใดก็ได้

คุณลักษณะของโค้ชทีมชาติที่ตอบโจทย์วงการลูกหนังไทย ส่วนใหญ่ร้อยละ 24.14 ได้รับการยอมรับในผลงานและชื่อเสียง รองลงมาร้อยละ 22.74 มีรูปแบบการฝึกสอนที่ทันสมัย ร้อยละ 18.94 เข้าใจในธรรมชาติและสมรรถนะของนักกีฬา ร้อยละ 16.21 มีระเบียบวินัยและจิตวิทยาสูง ร้อยละ12.38 ทุ่มเทมุ่งมั่นกล้าตัดสินใจ และอื่นๆร้อยละ 5.59

Premier League Update