คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Sport Guide

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

เลื่อน “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021” และ “วีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021”

234661639000

“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ต้องตัดสินใจเลื่อนกำหนดการแข่งขันอีกครั้ง เป็นครั้งที่สองสำหรับการแข่งขัน “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021” และจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ “วีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021” หลังกำหนดจะแข่งเดือนเมษายน และเลื่อนมาแข่งเดือนกันยายน โดยการเลื่อนแข่งอีกครั้งเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดโของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
แม้ว่าจะได้รับอนุญาติจากศบค. แล้วก็ตาม โดยกำหนดการใหม่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม ในประเภททีมชาย และวันที่ 8-10 ธันวาคม ในประเภททีมหญิง โดยจะยังใช้เส้นทางภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งในประเภททีมชายจะใช้เส้นทางสงขลา, พัทลุง, นครศรีธรรมราช, ตรัง, สตูล และมาสิ้นสุดการแข่งขันที่จุดชมวิวเลื่องชื่อภายในสวนสาธารณะหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในขณะที่ประเภททีมหญิงจะใช้เส้นทางจาก อำเภอหาดใหญ่ ไปยังจังหวัดปัตตานี และย้อนกลับมาเข้าเส้นชัยปิดท้ายในจังหวัดสงขลา

Premier League Update