คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน :

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

โพลสำรวจเยาวชนไทย ชื่นชอบ เมสซี่เจ และ น้องเทนนิส มากที่สุด

2421050540114

“KBU SPORT POLL” โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิต ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “วัยใสกับมิติทางการกีฬา” เนื่องจาก วันที่ 20 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ปรากฎว่า ความสนใจที่มีต่อกิจกรรมกีฬา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.04 สนใจในระดับมาก และ ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.01 ติดตามทางโลกโซเชียลมีเดีย โดยมีฟุตบอลเป็นกีฬาอันดับ 1 รองลงมาร้อยละ 23.01 วอลเลย์บอล ร้อยละ 20.11 แบดมินตัน ร้อยละ 12.83 เทควันโด ร้อยละ 10.09 อีสปอร์ต และอื่นๆ ร้อยละ 7.45
ขณะที่ นักกีฬาชายที่เยาวชนไทยชื่นชอบมากที่สุด “เมสซี่เจ” ชนาธิป สรงกระสินธุ์ รองลงมาร้อยละ 24.88 ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี ร้อยละ 18.92 พงศกร แปยอ ร้อยละ 14.88 คิริน ตันติเวทย์ ร้อยละ 11.30 เดชาพล พัววรานุเคราห์ และอื่นๆ ร้อยละ 4.07 และ ไอดอลนักกีฬาหญิง ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.11 “น้องเทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ รองลงมาร้อยละ 24.63 รัชนก อินทนนท์ ร้อยละ 22.85 สุดาพร สีสอนดี ร้อยละ 10.08 อาฒยา ฐิติกุล ร้อยละ 7.94 ปลื้มจิตร์ ถินขาว และอื่นๆ ร้อยละ 4.39 โดยยกให้ สมาคมกีฬาเทควันโด้มีผลงานประทับใจมากที่สุด รวมทั้งอยากให้รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาให้เท่าเทียมกับนานาชาติ

Premier League Update