คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน :

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

เวียดนามยืนยันเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31

245792656_124

เวียดนามยืนยันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ในข่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ขอเลื่อนการจัดการแข่งขันตามกำหนดเดิมในเดือนพฤศจิกายน 2564 ไปแล้ว โดยที่ประชุมสำนักงานสหพันธ์ซีเกมส์ได้อนุมัติเป็นเอกฉันท์ และขอให้เวียดนามส่งหนังสือยืนยันเป็นทางการภายในเดือนตุลาคมนี้
ดาโต๊ะ ซรี ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ซีโอโอ สำนักงานสหพันธ์ซีเกมส์ เป็นประธานประชุมมนตรีซีเกมส์ชาติต่าง ๆ ผ่านการประชุมทางไกล เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม โดยมีพลตรีจารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์เจริญ วรรธนะสิน และนายแพทย์วารินทร์ ตัณฑศุภศิริ มนตรีซีเกมส์ และนายธนา ไชยประสิทธิ์ เหรัญญิกคณะกรรมการโอลิมปิกไทยเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือการรอฟังคำตอบจากเวียดนามว่าจะจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 หรือไม่ หลังจากที่เคยขอเลื่อนการแข่งขันจากกำหนดเดิมในเดือนพฤศจิกายน 2564 ไปแล้ว ซึ่งผู้แทนของเวียดนามคือ นายเหงียน ง็อกเทียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เวียดนามจะจัดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 31 ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ และได้ขอให้เวียดนามส่งจดหมายยืนยันอย่างเป็นทางการมายังสำนักงานสหพันธ์ซีเกมส์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ เพื่อจะได้แจ้งให้ไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกของชาติสมาชิกซีเกมส์ทุกชาติ เพื่อจะได้เตรียมการในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันต่อไป

Premier League Update