คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Soccer Live Report

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

เลื่อนจัด Asian Indoor and Martial Arts Games ไปปลายปี 256

246975734014

โอซีเอ ให้ไทย เลื่อนจัดการแข่งขันเอเชี่ยนอินดอร์และมาเชียลอาร์ต เกมส์ ครั้งที่ 6 เป็นปลายปี 2566 สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) มีหนังสือตอบกลับมายังคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เห็นชอบให้ประเทศไทย เลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาเชียลอาร์ต เกมส์ ครั้งที่ 6 อีกครั้ง โดยให้ไปจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 17-26 พ.ย.2566 พร้อมยืนยันด้วยว่า โอซีเอ จะสนับสนุนประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้และเชื่อมั่นว่า กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี จะสามารถจัดมหกรรมกีฬาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอีกด้วย
ทั้งนี้ ไทย ได้เลื่อนกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาเชียลอาร์ต เกมส์ ครั้งที่ 6 มาครั้งหนึ่งแล้ว และกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-19 มี.ค.64 แต่จากปัญหาไวรัสโควิด-19 ทำให้รัฐบาลตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันออกไปในปี 2566 ซึ่ง โอซีเอ และ คณะกรรมการโอลิมปิคฯ ยืนยันว่า การเลื่อนไปครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ประเทศไทย ถูกองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก หรือ วาดา สั่งลงโทษแบนวงการกีฬาไทย เป็นเวลา 1 ปี แต่อย่างใด

Premier League Update