คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : นินทากีฬาโลก

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

โพล เผย คนไทยส่วนใหญ่ ไม่เชื่อ ปัญหาล้มมวย จะหมดไป

243275832004

KBU SPORT POLL (เคบียู สปอร์ต โพล) โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สำรวจคิดเห็นเรื่อง “ปรากฎการณ์ล้มมวย ปัญหาทางออก” เพื่อสะท้อนมุมมองในมิติต่างๆของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬาไทย หลังมีเหตุการณ์ล้มมวยที่ ฟ้าวันใหม่ ช.ไทยเศรษฐ์ นักชกวัย 19 ปี สารภาพว่า รับเงินเพื่อล้มมวยจากเซียนมวย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสำรวจ มีถึงร้อยละ 69.71 ที่เห็นว่า มีการล้มมวยมาอย่างต่อเนื่อง และคิดว่า อนาคตการล้มมวยในเมืองไทยยังจะมีอีกถึงร้อยละ 81.03 ขณะที่ ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม.กษมบัณฑิต เพิ่มเติมว่า จากผลการสำรวจ กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่า ปรากฎกาณ์การล้มมวยในสังคมไทยมีอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากการพนัน ภายใต้การประสานงานดำเนินการของเซียนมวยบางกลุ่มรวมทั้งผู้มีอิทธิพลมืด

Premier League Update