คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : รอบโลกกีฬา

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ต ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

0417572727

นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับการแข่งขันอีสปอร์ตระดับมืออาชีพ ร่วมทำงานกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท และ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการผลักดันส่งเสริมอีสปอร์ตในเมืองไทย ให้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และกำหนดแนวทางการผลักดันอุตสาหกรรมอีสปอร์ตของประเทศไทยในปี 2565 คาดว่า อุตสาหกรรมอีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีมูลค่ากว่า 39 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564 ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างอาชีพใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ทั้งอาชีพที่เกี่ยวกับ อีสปอร์ตโดยตรง และอาชีพที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน ทั้งยังมีการประเมินตัวเลขของปี 2567 ว่า มีแนวโน้มจะขึ้นไปถึง 72 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้านจำนวนผู้รับชมอีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าจะมีจำนวนถึง 42.5 ล้านคน ในปี 2564

Premier League Update