คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : รอบโลกกีฬา

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

เทควันโดโลกเลือก “ไทย” เจ้าภาพ รายการใหญ่ ปีหน้า

20220611192407_KakaoTalk_20220611_184641407

ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย ที่ดานัง ประเทศเวียดนาม ก่อนการแข่งขัน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ทึ่โรงแรมแกรนด์เมอคิวดานัง สหพันธ์เทควันโดเอเชีย จัดประชุมชาติสมาชิก สำหรับประเทศไทย คุณบิ๊ก ธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดเกึ่ยวกับรายการสำคัญๆในปีนี้ และชาติที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยเทควันโดยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย มาเลเซีย จะเป็นภาพ ขณะที่ อินโดนีเซีย จะเป็นเจ้าภาพ รายการเอเชียน เทควันโด โอเพ่น

ส่วนประเทศไทย เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโด เผยว่า ประเทศไทย เพิ่งจะได้รับเลือกจากสหพันธ์เทควันโดโลกให้จัด เวิล์ด เทควันโด กรังปรีซ์ ชาเลนจ์ 2 ในเดือนตุลาคมปีหน้า เป็นรายการที่ นักกีฬาจำนวน รุ่นละ 32 คน เดินทางมาแข่งลุ้นสิทธิ์ไปแข่งขันเวิล์ด กรัง ปรีซ์ จัดทั้งหมด 8 รุ่น น้ำหนักที่ชิงชัยในโอลิมปิกเกมส์ สำหรับ สถานที่แข่งขันจะใช้อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก

ส่วนการแข่งขันเทควันโดท่ารำชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 8 ที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย โดยทีมพุมเซ่ ส่งนักกีฬาลงแข่งขันทั้งหมด 14 คน นักกีฬาชายประกอบด้วยนายพีรชาญ มานะมุ่งประเสริฐ ,นายสิปปกร เวชกรปฏิวงศ์,นายธนา เขียวลายเลิศ,นายจิระพงศ์ เขตหลัก,นายณัฐพัชร แก้วกัน,นายชุติพนธ์ ปันซุนและนายวรพล เซี่ยงหลิว

ด้านนักกีฬาหญิง นำโดยนางสาวอรนวีย์ ศรีสหกิจ,นางสาวรัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง,นางสาวพิชามญชุ์ ลิ้มไพบูลย์,นางสาวฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ,นางสาวชุติกาญจน์ ลาภนิตยพันธ์, นางสาวธัญสินี มุขดาและนางสาวศศิภา ชูผล การแข่งขันวันแรก ทีมพุมเซ่ไทย ลงแข่ง 4 ราย คือ ประเภทชายเดี่ยว นายพีรชาญ มานะมุ่งประเสริฐ ,ประเภทหญิงเดี่ยว นางสาวรัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง, ประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชาย นายจิระพงศ์ เขตหลัก และประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิง นางสาวฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ

Premier League Update