คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : เกาะกระแสกีฬาไทย

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

กกท.แถลงข่าว ความคืบหน้า กรณี WADA

267756442092

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. แถลงข่าวความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหากรณี WADA โดยมี ผู้บริหาร กกท. เข้าร่วม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อช่วงเช้าวันที่ 22 ธ.ค 2564 ที่ผ่านมา
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตามที่องค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก (WADA) ได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการถึงสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ระบุให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม ทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้ สารต้องห้ามโลก ภายในวันที่ 14 กันยายน 2564 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศเพื่อทำการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเตรียมการตามขั้นตอนเพื่อแก้ไข พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม ทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่ WADA กำหนด เป็นเหตุให้ ประเทศไทยถูกจำกัดสิทธิทางการกีฬาตามที่ทราบทั่วกันแล้วนั้น
ดร.ก้องศักด กล่าวต่อว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันทำการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม ทางการกีฬา พ.ศ. 2555 รวมทั้งสิ้น 24 มาตรา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับการยืนยันจาก WADA ว่า ร่างกฎหมายนี้มีความสอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้ สารต้องห้ามโลก อย่างสมบูรณ์แล้ว
“ขณะนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำส่งบันทึกเสนอร่างฯ พร้อมเอกสารประกอบ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขกฎหมายในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 และหากได้รับการเห็นชอบ ก็จะเข้าสู่กระบวนการเพื่อประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป ทั้งนี้ หากมีการประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้แล้ว การกีฬาแห่งประเทศไทยจะดำเนินการประสานงานกับ WADA เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการคืนสิทธิทางการกีฬาทั้งหมดโดยทันที”
Cr: ประชาสัมพันธ์ กกท.

Premier League Update