คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน :

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

ผู้ว่าการ กกท เชื่อ ไทย จะถูกปลดล็อค WADA เดือน ก.พ.

27210772417171

“ดร.ก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท เปิดเผยความคืบหน้าการให้ องค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโลก ( วาดา ) ยกเลิกโทษแบน ว่า หลังจากที่ประเทศไทยได้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านสารกระตุ้น และมี ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ออกมาแล้ว ล่าสุดได้รับ อีเมล์จากวาดา แสดงความยินดีว่า ทางไทยได้แก้ไขเพื่อปฏิบัติตามกฎบัตรของ วาดา แล้ว ขั้นตอนต่อไปนั้น บอร์ดบริหาร วาดา จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ประเทศไทยถูกปลดจาก “กลุ่มประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของวาดา” โดยไทยจะได้สิทธิ์ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้อีกครั้ง และตามขั้นตอน ไทย จะถูกยกเลิกโทษห้ามใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ซึ่ง ไทย และ อินโดนีเซีย จะถูกพิจารณาในเวลาเดียวกัน และหวังน่าจะได้รับข่าวดีในเดือน ก.พ.นี้

Premier League Update