คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : ถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

ไทย ลดจำนวนนักกีฬาเหลือ 800 คน เข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์

download

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท มอบหมายให้ นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับ นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทย โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณะผู้บริหารและบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้ง 41 สมาคม ที่มีการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2565
ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า เนื่องด้วยการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31ที่เวียดนาม เป็นการแข่งขันแบบระบบปิด และมีการกระจายจัดการแข่งขันถึง 12 เมือง รวมถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้มีการปรับลดจำนวนของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันลง หลังจากที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับลดจำนวนของนักกีฬาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการแข่งขันซีเกมส์ในครั้งนี้ โดยให้ปรับจำนวนนักกีฬาเหลือเพียงนักกีฬากลุ่มเป้าหมายเหรียญรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 832 คน จาก 40 ชนิดกีฬา (จากเดิม 1,050 คน)มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมนักกีฬาให้พร้อมสำหรับสู้ศึกเอเชี่ยนเกมส์ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกันยายน 2565 ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมให้การสนับสนุนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยจะมีการประชุมร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทีมแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้การสนับสนุนนักกีฬาในการแข่งขันครั้งนี้ต่อไป
สำหรับซีเกมส์ ครั้งนี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2022 แข่ง 40 ชนิดกีฬา ชิงชัย 520 เหรียญทอง โดยส่วนใหญ่เป็นกีฬาที่บรรจุในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์

Premier League Update