คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : ฟุตบอล Online

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

กกท. จัดตั้งศูนย์ “SAT Sports Science Center” 6-14 มี.ค.นี้

2752992011414

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา “SAT Sports Science Center” โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ, นายวินัย ทองรัตน์ กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายสาธิต บุญทอง กรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นางพิกุล กุฎาคาร ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง, นายเจริญชัย สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ณ อาคาร ม.กีฬา 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตามที่ ฝ่ายกีฬาภูมิภาค ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ “SAT Sports Science” ในระหว่างการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ การนำเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเสริมสร้าง รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพของนักกีฬา จึงจัดตั้งศูนย์บริการนี้ขึ้นมา โดยให้บริการ แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ตลอดจนบุคลากรทางการกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-14 มีนาคม 2565 ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. โดยบุคลากรทางการแพทย์ จำนวนมากกว่า 7 คน นักกายภาพบำบัดมืออาชีพ ทั้งจากโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยชั้นนำ จากทั่วประเทศ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากโครงการเครือข่ายการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค และจากฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. จำนวนมากกว่า 4 คน ที่พร้อมดูแลรักษาและให้คำแนะนำอย่างถูกต้องและถูกวิธี

Premier League Update