คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Morning Talk

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

นายกฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการห้องปฏิบัติตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

นายกสมาคมฟุตบอลไทย ร่วมมือทางวิชาการห้องปฏิบัติตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท เมดิคอล แอนด์ ฟู๊ด แลบ จำกัด กล่าวว่า บจก.เมดิคอล แอนด์ ฟู๊ด แลบ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านห้องปฏิบัติตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ซึ่งจะก่อให้เกิดการสนับสนุน ส่งเสริม การศึกษา การวิจัย การให้คำปรึกษา ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและเทคโนโลยี และการฝึกงานของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พล.ต.อ.สมยศ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันประชากรโลกให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพร่างกาย เพราะฉะนั้นการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อต่อสู้กับโรคภัยที่วิวัฒนาการ ทำให้คิดว่าจะทำอย่างไรให้มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยที่สามารถวัดค่าสารปนเปื้อนในอาหาร จึงได้ทำการก่อตั้งแลบนี้ขึ้นมา

Premier League Update

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง F.M. 99 MHz

ที่อยู่: 63/1 ถ. พระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310
โทร: 02-248-5936-7
ข้อความผ่านมือถือ (SMS): 4689899
อีเมล์: fm99mcot@hotmail.com
ส่วนขาย: 02-201-6736, 02-201-6550