คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Motor In trend

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

เวียดนาม ส่งนักกีฬาแข่งซีเกมส์มากสุด 965 คน ไทยส่ง 871 คน

7c445ae70cba4f0477a28ddd30bd6e32

คณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 12-23 พ.ค. ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ได้สรุปจำนวนนักกีฬา หลังปิดรับการลงทะเบียน ไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่า เจ้าภาพเวียดนาม ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการชิงชัยมากที่สุด 965 คน รองลงมาเป็นทัพไทย 871 คน ส่วนบรูไนน้อยที่สุด 24 คน โดย “ฮานอยเกมส์” ครั้งนี้ มี 40 ชนิดกีฬา ชิง 526 เหรียญทอง สรุปยอดนักกีฬาของแต่ละประเทศ ดังนี้ เวียดนาม 965 คน (ชาย 534 คน และหญิง 431 คน), ไทย 871 คน (ชาย 483 คน และหญิง 388 คน), มาเลเซีย 654 คน (ชาย 435 คน และหญิง 219 คน), ฟิลิปปินส์ 643 คน (ชาย 381 คน และหญิง 262 คน), อินโดนีเซีย 541 คน (ชาย 367 คน และหญิง 174 คน) สิงคโปร์ 474 คน (ชาย 305 คน และหญิง 169 คน), เมียนมา 352 คน (ชาย 211 คน และหญิง 141 คน), ติมอร์ เลสเต 69 คน (ชาย 60 คน และหญิง 9 คน), บรูไน 24 คน (ชาย 18 คน และหญิง 6 คน) ส่วน ลาว และ กัมพูชา ยังยื่นลงทะเบียนนักกีฬาไม่เรียบร้อย แต่จากการลงทะเบียนก่อนหน้านี้ ลาวจะมีนักกีฬา 363 คน และกัมพูชา มีนักกีฬา 494 คน

Premier League Update