คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Sport Guide

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

โพล ระบุ แฟนบอลไทยเชื่อ คว้าแชมป์ฟุตบอลซีเกมส์

2801342474714747

KBU SPORT POLL มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดผลสำรวจ หัวข้อ”ช้างศึกไทยกับโอกาสและความหวังสำหรับการคว้าแชมป์ซีเกมส์ 2021″ ผ่านกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,369 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ ร้อยละ 35.15 เชื่อ”ฟุตบอลทีมชาติไทย “มีโอกาสคว้าแชมป์ ส่วนคู่แข่งที่น่ากลัว ยกให้เวียดนาม ชาติเจ้าภาพ
ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต KBU SPORT POLL (เคบียู สปอร์ตโพล) สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทีม”ฟุตบอลทีมชาติไทย” เรื่อง “ช้างศึกไทยกับโอกาสและความหวังสำหรับการคว้าแชมป์ซีเกมส์ 2021″ โดยได้ดำเนินการสำรวจผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจข่าวสาร ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,369 คน (ชาย 803 คน คิดเป็นร้อยละ 58.66 หญิง 566 คน คิดเป็นร้อยละ 41.34) ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ มีดังนี้
ความสนใจที่จะติดตามการแข่งขัน”ฟุตบอลทีมชาติไทย” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.01 สนใจ, รองลงมาร้อยละ15.91 ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 3.08 ไม่สนใจ , สื่อหรือช่องทางที่จะติดตามการแข่งขัน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.55 โซเชียลมีเดีย, รองลงมาร้อยละ 34.19 วิทยุ-โทรทัศน์, ร้อยละ 18.97 หนังสือพิมพ์, ร้อยละ 8.11 วิทยุกระจายเสียง และอื่น ๆ ร้อยละ 2.18
คำถามถึงโอกาสและความหวังกับการคว้าแชมป์ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.15 มีโอกาสค่อนข้างมาก, รองลงมาร้อยละ 32.66 มีโอกาสมาก, ร้อยละ 17.06 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 8.11 มีโอกาสน้อย, ร้อยละ 5.39 มีโอกาสค่อนข้างน้อย และร้อยละ 1.63 ไม่มีโอกาสเลย , ทีมคู่แข่งขันที่น่ากลัว ร้อยละ 38.02 เวียดนาม, รองลงมา ร้อยละ 25.59 อินโดนีเซีย ร้อยละ 15.88, มาเลเซีย ร้อยละ 12.10, สิงคโปร์ ร้อยละ 4.83, เมียนมา และอื่น ๆ ร้อยละ 3.58
ด้านปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อความสำเร็จ ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.21 สมรรถนะและความสามารถของนักกีฬา, รองลงมาร้อยละ 26.87 ระยะเวลาในการเตรียมทีม, ร้อยละ 22.60 สมรรถนะของผู้ฝึกสอน ร้อยละ 11.49 ผู้จัดการทีมและผู้สนับสนุนเบื้องหลัง ร้อยละ 6.10 แรงเชียร์จากแฟนกีฬา และอื่น ๆ ร้อยละ 1.73
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่าจากผลการสำรวจ จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจ ที่จะติดตามการแข่งขัน เพราะว่าฟุตบอลในกีฬาซีเกมส์เป็นการแข่งขันแห่งศักดิ์ศรี ที่ทุกชาติต่างมุ่งหวังที่จะคว้าเหรียญทองทั้งสิ้น ประกอบกับการแข่งขันในครั้งที่แล้วทีมชาติไทยตกรอบแรกซีเกมส์ ในครั้งนี้จึงทำให้แฟนกีฬาตื่นตัวที่จะติดตามเกมมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า”ฟุตบอลทีมชาติไทย” จะประสบกับปัญหาในการเตรียมทีม และขาดผู้เล่นร่วมทีมหลายรายก็ตาม แต่แฟนกีฬายังเชื่อว่าทีม “ช้างศึก” มีโอกาสและความหวังค่อนข้างมากกับการที่จะคว้าแชมป์มาครองได้ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่แฟนบอลคาดหวัง ต่างมุ่งไปที่สมรรถนะหรือฝีเท้าของผู้เล่น และหากพิจารณาถึงทีมคู่แข่งจะเห็นได้ทีมเวียดนามในฐานะเจ้าบ้านและแชมป์เก่า เป็นทีมที่น่ากลัว
“หากพิจารณาในภาพรวม สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการนี้หากพิจารณาถึงชื่อเสียง เกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศแล้วเชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นของผู้จัดการทีมคือ นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดการทีม ภายใต้การผนึกพลังร่วมกันของทุกฝ่ายเชื่อว่าทีม”ฟุตบอลทีมชาติไทย” น่าจะคว้าแชมป์และสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬา” ผศ.ดร.รัฐพงศ์ ระบุ

Premier League Update